Kontakt

SAMODZIELNY  PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Marii Skłodowskiej – Curie

71 – 455 Szczecin 

ul. Arkońska 4

tel. 91 813 90 00      fax. 91 813 90 09

Regon 000290274   NIP 8512537954
KRS 0000003593

PKO Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne
w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie
40 1020 4795 0000 9102 0302 3025         

         
SEKRETARIAT

tel. 91 813 90 10


KANCELARIA
tel.  91 813 90 21

fax. 91 813 90 09


www.spwsz.szczecin.pl

                                  

                                FUNDACJA SŁUŻBY ZDROWIA
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
                                im. Marii Skłodowskiej - Curie
              71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4, tel. 91 813 90 16

                          PKO BP 61102047950000980200853481

                                              KRS 0000112549

     WSPOMAGAMY PROGRAM ROZWOJU KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

 
Portiernia 1                                                    Portiernia 2
brama główna szpitala                               ul. Broniewskiego
ul. Arkońska                                                  tel. 91 813 90 90

tel. 91 813 90 80  

 

 


GogaNet: CMS, BIP, Strony WWW


Proszę czekać... Proszę czekać...